topmarket 

 


საბუღალტრო მომსახურება
საბუღალტრო მომსახურე
ბუღალტერიის აწყობა პროგამაში- ORIS , SUPERFIN ან FINA ა რ ე უ ლ ი ბუღალტერიის დ ა ლ ა გ ე ბ ა დოკუმენტაციის დამუშავება. ელექტრონული დეკლარირება: ყოველთვიური საშემოსავლო, დღგ, წლიური მოგება, ქონება… ფინანსური ანგარიშგების შედგენა: ბალანსი მოგება-ზარალის ანგარიშგება დებიტორ–კრედიტორები 300  GEL
გაცვლითი პროგრამა ესპანეთში
გაცვლითი პროგრამა ეს
„ბრიტანული სახლი“ გთავაზობთ გაცვლით პროგრამას ესპანეთში, ქალაქ სევილიაში ესპანური ენის კურსებზე. პერიოდი: 2 კვირა ოქტომბერში. კურსის ტიპი: ესპანური ენის ინტენსიური კურსი, 20 გაკვეთილი კვირაში, 1 გაკვეთილი_50წთ. ასაკი: 14 წლიდან ჯგუფის ზომა_8 მსმენელი ღირებულება: ორჯერადი კვებით_633€, სამჯერად 00  GEL
ტურიზმი
ტურიზმი
ტურიზმის მენეჯმენტის“ კურსში განიხილება; ტურისტული საქმიანობის მართვისა და ორგანიზაციის საკითხები. განხილულია მოგზაურობის ისტორია, ტურიზმის ინდუსტრიისა და ტურისტული ბიზნესის ჩამოყალიბების ძირითადი ეტაპები, ტურიზმის სტრუქტურა, სუბიექტები, ძირითადი ცნებები და ტერმინები; ტურიზმის სახეები, მიმართულე 00  GEL
ბუღალტერია სტაჟირებით
ბუღალტერია სტაჟირები
ბუღალტერიის შემსწავლელი სრული თეორიული დაპრაქტიკული კურსი ,,ბი დი სი”-აკადემია გთავაზობთ ტრეინინგ-კურსს ბუღალტერიაში, პროგრამა განკუთვნილია იმ მსმენელთათვის, რომელთაც სურთ, აწარმოონ ნებისმიერი საწარმოს საბუღალტრო საქმე და სრულყოფილად წარმართონ საგადასახადო აღრიცხვიანობა. თქვენ შეისწავლით საბუღალტ 00  GEL
TOEFL-ისა და IELTS-ის მოსამზადებელ კურსი
TOEFL-ისა და IELTS-ი
ბიდისი აკადემია გთავაზობთ TOEFL-ისა და IELTS-ის მოსამზადებელ კურსებს, პროგრამა გათვლილია მათვის ვისაც სურვილი აქვს ჩააბაროს ინგლისური ენის საერთაშორისო სასერთიფიკატო გამოცდები და სწავლა გააგრძელოს უცხოურ უნივერსიტეტებში. კურსის კოორდინატორი ჩაგიტარებთ საკონსულტაციო ლექცია-გასაუბრებას, დაგეხმარებათ 00  GEL
ფარმაცია უფასო სტაჟირებით აფთიაქებში
ფარმაცია უფასო სტაჟი
ფარმაციის შემსწავლელი ტრენინგ კურსები - უფასო პრაქტიკით. ,, ბი დი სი აკადემია ‘’ გთავაზობთ ფარმაციის შემსწავლელ ტრენინგ–კურსს ნებისმიერი მსურველთათვის.ტრენინგები მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს და გათვალისწინებულია ისეთი მსმენელებისთვის, რომელთა მიზანია იმუშაოს ან მუშაობს ფარმაცევტად და სურს პ 00  GEL
Photoshop
Photoshop
კურსი განკუთვნილია მათთვის ვისაც სურს სარეკლამო კომპანიებში , ფოტო და სადიზაინერო სტუდიებში მუშაობის დაწყება ასევე ნებისმიერი მსურველისთვის ვინც დაინტერესდება ამ კურსის გავლით .Photoshop CS3 – სურათის მიღება სხვადსხვა მოწყობილობებიდან (სკანერი, ფოტოკამერა, ჩიპი). შეისწავლით სურათის დამუშავებას, ძველ 00  GEL
თურქულენოვანი ბუღალტერი
თურქულენოვანი ბუღალტ
ბუღალტერიის წარმოება თურქულ და ქართულ ენებზე პირებს, ორგანიზაციებს რომელთაც აქვთ საქართველოში ფირმები და ორგანიზაციები და ესაჭიროებათ თურქულ ენაზე ბუღალტერიის წარმოება, მოგემსახურებათ თურქულენოვანი ბუღალტერი. გთავაზობთ საბუღალტრო აღრიცხვის აღდგენას საქმიანობის საწყისი პერიოდიდან. დეკლარაციე 150  GEL
კომპიუტერული მომსახურეობა ორგანიზაციებს
კომპიუტერული მომსახუ
კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია თავაზობს სხვა და სხვა ორგანიზაციებს შემდეგ სახის მომსახურეობას: სადენიანი ქსელის პროექტირება და მონტაჟი; ქსელური მოწყობილობების პროექტირება, ტექნიკური ქსელის ინფრასტრუქტურა და ინსტალაცია; სერვერული ინფრასტრუქტურის კონფიგურაცია და ინსტალაცია Windows Server, Li 00  GEL
Microsoft .NET Framework 4.0 - Windows Forms აპლიკაციების შექმნა
Microsoft .NET Frame
კომპიუტერუი ტექნოლოგიების აკადემია გთავაზობთ Microsoft .NET Framework 4.0 პროგრამის შესწავლას თანამედროვე სატანდარტების შესაბამისად. 1. შესავალი 2. C# ენის საფუძვლები 3. Visula studio 2013 შესავალი 4. მმართველი ოპერატორები, მასივები 5. კლასები, ინკაფსულაცია, მეთოდები , პოლიმორფიზმი 6. მემკვიდრ 00  GEL
Project Management
Project Management
პროექტების მართვა ვისთვისაა განკუთვნილი კურსი კურსი განკუთვნილია საშუალო და ზედარგოლი სმენეჯერებისთვის. ბიზნეს, სახელმწიფო და არა სამთავრებო სექტორში დაკავებული პროექტის მენეჯერებისთვის და პროექტის სხვა მონაწილეებისთვის. სასწავლო კურსის მიზანი სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს მისცეს პროექტ 00  GEL
ბიზნეს ანალიზის სისტემები
ბიზნეს ანალიზის სისტ
Business Analyzing Systems ვისთვისაა განკუთვნილი კურსი: კურსი განკუთვნილია საშუალო და ზედა რგოლის მენეჯერებისთვის. ბიზნეს, სახელმწიფო და არასამთავრებო სექტორში დაკავებული ბიზნეს ანალიტიკოსებისთვის, მენეჯერებისთვის და პროექტის სხვა მონაწილეებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ბიზნეს პროცესების 00  GEL